back to home dude

Chạy Thoát Trong Rừng

Chạy Thoát Trong Rừng

Về Chạy Thoát Trong Rừng

Bảo vệ chiếc xe khi nó đang cố gắng chạy thoát khỏi những tên cướp trong khu rừng. Chúng đang đuổi theo bạn trên những chiếc môtô và xe jeep. Bắn hạ chúng và bảo vệ chiếc xe jeep của bạn để có thể cắt đuôi những kẻ đang tấn công. Bạn có thể giúp chiếc xe chạy thoát không? Thu thập thêm các vũ khí mạnh mẽ khác trên đường! Chúc bạn may mắn!