back to home dude

Câu Chuyện Xếp Hình Nông Trại 2

Câu Chuyện Xếp Hình Nông Trại 2

Về Câu Chuyện Xếp Hình Nông Trại 2

Đây là một trò chơi lành mạnh để bạn tận hưởng! Tạo những tổ hợp từ 3 loại rau củ giống nhau trở lên để loại bỏ chúng. Hãy tận dụng các điểm thưởng và nghĩ kỹ trước mỗi nước đi vì bạn chỉ được cho một số nước đi nhất định!