back to home dude

Cắt dây thừng 2

Cắt dây thừng 2

Về Cắt dây thừng 2

Cắt sợi dây thừng đúng lúc để làm cho những miếng kẹo nhỏ rơi vào miệng con quái vật màu xanh lá cây. Bạn có thể cắt sợi dây thừng đúng thời điểm với thời gian hoàn hảo nhất để đạt được 3 mục tiêu mức độ khác nhau và thu thập những huy chương bằng vàng không? Hãy sử dụng những huy chương này để mở cánh cổng và tiếp cận kho tàng kho báu! Hãy chơi trò chơi Cắt dây thừng 2!