back to home dude

Castle Wars

Castle Wars

Về Castle Wars

Dẹp tan lâu đài của đối phương một cách tấn công có chiến thuật và bảo vệ những lá bài của bạn trong trò chơi này. Bạn cũng có thể tạo ra một sấp bài riêng để tạo ra những chiến thuật mới!