back to home dude

Carm Yard

Carm Yard

Về Carm Yard

Chọn một trong 6 chiếc xe và khám phá thành phố bị bỏ hoang! Lái qua những con đường, cố gắng lên được đỉnh của những ngọn núi hoặc tìm những đoạn dốc lớn để phóng qua những tòa nha!