back to home dude

Butterfly Chocolate Cake

Butterfly Chocolate Cake

Về Butterfly Chocolate Cake

Nướng bánh thật vui. Đặc biệt là khi có thêm chocolate. Bạn sẽ làm một chiếc bánh bươm bướm chocolate với Emma. Cô ấy sẽ giúp bạn chuẩn bị nguyên liệu và bạn có thể trang trí chiếc bánh. Bạn có thể làm chiếc bánh theo cách mà bạn muốn. Và thâm chí trong đời thực, vì bạn sẽ có được công thức khi bạn hoàn thành. Chúc bạn chơi thật vui!