back to home dude

Bubble Charms Xmas

Bubble Charms Xmas

Về Bubble Charms Xmas

Mọi người đều biết đó là Bong bóng! Trong trò chơi Bubble Chams Xmas, bạn phải bắn bong bóng và ghép chúng thành 3. Nếu điều đó quá lâu, đừng kết nối. Một lớp bong bóng mới sẽ xuất hiện. Hãy đảm bảo đưa ra quyết định chính xác và tiếp tục bắn những quả bong bóng đó.