back to home dude

Bóng trong lỗ

Bóng trong lỗ

Về Bóng trong lỗ

Trong trò chơi bóng trong lỗ, bạn phải ném bóng vào rổ. Chọn mục tiêu và thả lỏng để ném bóng vào rổ. Số lần ném của bạn càng ít, bạn càng đạt được nhiều ngôi sao trong mỗi mức độ. Bạn có thể chơi nhiều mức độ trong nhiều lần nếu bạn muốn để nâng cao số điểm của mình