back to home dude

Bong Bóng Lên 2

Bong Bóng Lên 2

Về Bong Bóng Lên 2

Dùng chuột để nhắm và bắn từ 3 quả bóng cùng màu trở lên cạnh nhau để loại bỏ chúng khỏi biển! Hãy tiếp tục đến khi nào tất cả bong bóng biến mất hoặc thời gian đã hết! Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?