back to home dude

Bomber At War I

Bomber At War I

Về Bomber At War I

Bạn sẽ điều khiển chiếc máy bay ném bom của bạn! hạ gục những kẻ thù trên bầu trời và thả bom vào những mục tiêu của bạn dưới nước! Hoàn thành những nhiệm vụ để chuyển sang cấp độ mới!