back to home dude

Blow Fish 2

Blow Fish 2

Về Blow Fish 2

Những con quái vật biển đang muốn thống trị lấy thế giới biển, bạn đừng để điều đó xảy ra nhé. Rất may là bạn có rất nhiều ngọc trai để có thể loại bỏ tất cả quái vật biển và cứu các loài cá khác. Hãy nhắm thật chính xác rồi bắn những con quái vật nhé. Bạn sẽ trở thành một anh hùng!