back to home dude

Biệt đội bắn tỉa

Biệt đội bắn tỉa

Về Biệt đội bắn tỉa

Bạn là tay bắn tỉa giỏi nhất trong đội. Hãy loại bỏ kẻ thù để đồng đội được an toàn.