back to home dude

Bieber nướng pizza

Bieber nướng pizza

Về Bieber nướng pizza

Hãy giúp Justin Bieber nướng 1 chiếc bánh pizza thật ngon nào. Bạn phải cẩn thận làm theo hướng dẫn một cách tốt nhất.