back to home dude

Bí Mật của Người Gọi Hồn

Bí Mật của Người Gọi Hồn

Về Bí Mật của Người Gọi Hồn

Sam, Amy và Leo đang vui chơi lễ Halloween bằng cách chơi một trò chơi mới, Bí Mật của Người Gọi Hồn. Họ bị hút vào trò chơi và phải tìm cách để thoát ra! Bạn có thể thu thập những món đồ bạn cần để đánh bại tên phù thủy xấu xa không?