back to home dude

Battlecube.io

Battlecube.io

Về Battlecube.io

Battlecube.io là trò chơi 3D vui nhộn nhiều người chơi. Trong trò chơi bạn phải đi qua một nơi kẻ thù được trang bị vũ khí. Bạn có thể bắn những khối còn lại được không? Bạn hãy trốn sau cây và hàng rào, và phục kích kẻ thù của bạn!