back to home dude

Bảo vệ vương quốc

Bảo vệ vương quốc

Về Bảo vệ vương quốc

Nhiều khu vực bị tấn công và người dân không thể tự bảo vệ vùng đất của họ. Đó là lý do tại sao họ yêu cầu sự giúp đỡ của bạn. Bạn đã sẵn sàng tấn công? Hãy dẫn đầu và giải cứu dân làng.