back to home dude

Bảo Vệ Thời Trung Cổ Z

Bảo Vệ Thời Trung Cổ Z

Về Bảo Vệ Thời Trung Cổ Z

Bảo Vệ Thời Trung Cổ Z là một trò chơi phòng thủ mà trong đó bạn phải hộ tống nhà vua trong một chuyến đi qua sa mạc. Khung cảnh bị tàn phá bởi lũ thây ma. Hãy thuê những xạ thủ để bắn lũ thây ma khỏi xe của nhà vua!