back to home dude

Bảo vệ pháo đài 4

Bảo vệ pháo đài 4

Về Bảo vệ pháo đài 4

Trong trò chơi bảo vệ pháo đài, bạn bị tấn công bởi những bong bóng! Đẩy những quả bóng quỉ quái này ra xa bằng cách xây những phòng thủ dọc theo con đường. Nhớ nâng cấp những tháp pháo của bạn để tăng thêm tính hiệu quả của chúng.