back to home dude

Bảo vệ lâu đài trực tuyến

Bảo vệ lâu đài trực tuyến

Về Bảo vệ lâu đài trực tuyến

Hãy bảo vệ pháo đài của bạn để chống lại quân đoàn quái vật trong trò chơi Bảo vệ lâu đài trực tuyến! Hãy nhắm mũi tên của bạn vào những kẻ thù đang tiến lại gần và giết chúng trước khi chúng tiến đến thành lâu đài của bạn. Hãy sử dụng các chiến lợi phẩm của bạn để mua thêm vũ khí phòng ngự và nâng cấp vũ khí. Bạn có thể tấn công bao nhiêu trong trò chơi Bảo vệ lâu đài đầy thử thách này?