back to home dude

Bảo vệ đền thờ

Bảo vệ đền thờ

Về Bảo vệ đền thờ

Bảo vệ đền thờ là trò chơi bắn thú vị. Trong trò chơi này bạn phải bảo vệ tòa tháp của bạn khỏi những kẻ thù đang rình rập bằng việc sử dụng thanh kiếm, giáo và tên lửa. Hãy tạo nên những cái bẫy cho kẻ thù trong khi bạn chiến đấu để bảo vệ tòa tháp của mình