back to home dude

Banh phóng xạ

Banh phóng xạ

Về Banh phóng xạ

Nhấp vào một nhóm gồm 2 hay nhiều những trái banh cùng màu để làm cho nó biến mất