back to home dude

Băng qua đường

Băng qua đường

Về Băng qua đường

Chú gà nhỏ này muốn băng qua đường, nhưng việc đó nói dễ hơn là làm! Công việc của bạn là phải dẫn chú gà qua đường một cách an toàn vượt qua những vật cản và tiếp tục đi lâu nhất có thể. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?