back to home dude

Bắn súng Shot Firer

Bắn súng Shot Firer

Về Bắn súng Shot Firer

Hãy khám phá các phòng ở trong khu mỏ than và để tìm kiếm tất cả các kho báu. Ðặt bom trong khu mỏ, đừng để những kẻ thù bắt được bạn. Hãy kiếm 3 cục kim cương mỗi trình độ. Bạn có thể tìm kiếm hiện vật cổ đại không?