back to home dude

Bãi vàng

Bãi vàng

Về Bãi vàng

Tung những cuốc chim vào 2 hay nhiều những khối cùng màu để lấy chúng đi. Đừng để những khối này lấp đầy sân.