back to home dude

Bài nhện

Bài nhện

Về Bài nhện

Chất những lá bài theo đúng thứ tự và màu sắc. Bắt đầu với lá Già và kết thúc với lá Ách. Nhấp vào sấp bài để lấy thêm những lá bài mới. Nếu bạn bí, bạn có thể xếp bài khác màu, miễn sao cho chúng vẫn theo thứ tự.