back to home dude

Bài ca đường sắt

Bài ca đường sắt

Về Bài ca đường sắt

Hãy hướng dẫn tàu về đúng sân ga và cho hành khách xuống bằng cách chuyển đổi các mối nối đường sắt sao cho những con tàu không bị đụng vào nhau.