back to home dude

Bad Piggies HD 3.4

Bad Piggies HD 3.4

Về Bad Piggies HD 3.4

Nhiệm vụ của bạn là giúp chú heo xanh về đích. Hãy coi kĩ chặng đường và dùng những vật dụng khác nhau để lắp ráp phương tiện di chuyển. Liệu bạn có thể giành được tất cả các sao?