back to home dude

Baby Hazel: Chăm sóc tóc

Baby Hazel: Chăm sóc tóc

Về Baby Hazel: Chăm sóc tóc

Đã đến lúc chăm sóc mái tóc của Baby Hazel. Làm cô bé phân tâm với những món đồ chơi, sau đó bắt đầu công việc với cây kéo! Bạn có thể giữ cho cô bé luôn vui vẻ đến cuối bằng cách làm theo tất cả những chỉ dẫn?