back to home dude

Bà Chúa Tuyết 3

Bà Chúa Tuyết 3

Về Bà Chúa Tuyết 3

Trong thế giới cổ tích này có Bà Chúa Tuyết đang sinh sống. Bà ấy cần bạn giúp đỡ với việc thu thập những mảnh ghép xếp hình ma thuật. Kết hợp từ 3 mảnh ghép giống nhau trở lên và bắt đầu thu thập những mảnh ghép ma thuật.