back to home dude

Anh hùng Sonic: tập 2

Anh hùng Sonic: tập 2

Về Anh hùng Sonic: tập 2

Seelkadoom liên kết cùng Reala để ăn cắp viên đá Chaos. Trong lúc đó, Sonic gặp người bạn mới, Nights, và họ sẽ cùng nhau dùng hết khả năng của mình để ngăn chặn kẻ thù. Chọn đòn tấn công và giành chiến thắng