back to home dude

Ancient Jewels

Ancient Jewels

Về Ancient Jewels

Di chuyển những viên ngọc và tạo ra những đường thẳng gồm 3 hay nhiều những viên cùng màu. Làm biến mất tất cả những viên đá phía dưới những viên gạch để thắng mọi cấp độ. Xem bạn có thể giành chiến thắng không nhé?