back to home dude

Amigo Pancho 3

Amigo Pancho 3

Về Amigo Pancho 3

hãy giúp cho Amigo Pancho thoát khỏi hẻm núi! Xóa bỏ tất cả những chướng ngại vật và những thứ nguy hiểm ra xa sao cho anh ta có thể bay lên với bong bóng một cách an toàn! Bạn có thể thực hiện hết tất cả các nhiệm vụ không nào?