back to home dude

Airport Rush

Airport Rush

Về Airport Rush

hãy giữ cho tất cả mọi thứ diễn ra trôi chảy trong sân bay và điều hành các hành khác đến đúng điểm. Chơi nhạc khi những hành khách bị hành khách của bạn phiền lòng với thời gian chờ đợi quá lâu.