back to home dude

Adam và Eve: Đánh gôn

Adam và Eve: Đánh gôn

Về Adam và Eve: Đánh gôn

Trong trò chơi Adam và Eve: Đánh gôn, người đàn ông Adam sống trong hang tạo ra một câu lạc bộ gôn với một cái gậy, một hònđá và một vài sợ dây. Bây giờ anh ấy đã sẵn sàng để chơi gôn! Một hòn đá lớn được dùng như trái bong, nhưng bởi vì trái bóng đó nặng nên bạn phải ném chúng. Hãy cố gắng nhắm lỗ thật chuyển và tạo ra sợ dây thật chắc để ghi điểm từng lỗ một. Hãy thu thập 3 ngôi sao trên đường và tránh các hố magma. Đôi khi bạn sẽ thấy những con khủng long trên đường nhưng chúng có thể giúp bạn nếu bạn chơi đúng!