back to home dude

Adam và Eve 4

Adam và Eve 4

Về Adam và Eve 4

Một chuyến phiêu lưu mới đang đợi Adam để tìm kiếm tình yêu đích thực của anh ấy, Eve! Hãy giúp anh ấy vượt qua những trở ngại khó khăn hoặc kẻ thù bằng việc kết hợp đúng giữa các xương, dụng cụ hoặc con vật