back to home dude

Ace Defense

Ace Defense

Về Ace Defense

đánh bại kẻ thù trước khi họ tiêu hủy căn cứ của bạn! Xây những tòa tháp đặt biệt vào những vị trí chiến thuật để ngừng kẻ thù của bạn lại trước khi chúng về đến đích. Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao trong từng chiến trường không nào?