back to home dude

5 trái banh

5 trái banh

Về 5 trái banh

Nhóm ít nhất 5 trái banh cùng màu lại với nhau để làm chúng biến mất.