back to home dude

3 Pandas 1

3 Pandas 1

Về 3 Pandas 1

3 chú gấu trúc này muốn tẩu thoát khỏi chiếc thuyền! Hãy giúp chúng bằng cách kích hoạt những vật thể khác nhau và đi qua các cấp độ của trò chơi!