back to home dude

10x10 đêm Ả Rập

10x10 đêm Ả Rập

Về 10x10 đêm Ả Rập

10x10 đêm Ả Rập là trò chơi 2020 xếp hình vui nhộn. Hãy xếp những mảnh ghéo lại thành 10 khối xếp theo hàng dọc để xóa bỏ đường kẻ. Bao nhiêu đường kẻ bạn có thể xóa bỏ trước khi bạn hết số bước đi?