back to home dude

1001 Đêm Ả Rập 7

1001 Đêm Ả Rập 7

Về 1001 Đêm Ả Rập 7

Bạn sẽ mất 1001 đêm Ả Rập để hoàn thành tất cả các cấp độ. Trò chơi này mang đầy tính hành động! Vậy nên hãy ngồi xuống và bắt đầu từ từ. Di chuyển các mảnh ghép và kết hợp chúng lại với nhau. Hãy làm 3 chiếc chìa khóa ở dưới đáy biến mất.