back to home dude

Zuma 1

Zuma 1

về Zuma 1

Hãy bắn những quả bóng xếp thành những bộ 3 hoặc hơn để chúng biến mất. Bạn phải bắn đúng lúc vì chuỗi bóng không thể chạm tới đầu lâu.