back to home dude

Zombudoy 3: Pirates

Zombudoy 3: Pirates

về Zombudoy 3: Pirates

Khi cướp biển bị tấn công bởi thây ma-cướp biển... sự giúp đỡ của bạn sẽ được cần đến! Giúp tên cướp biển kì cựu này bảo vệ kho báu của hắn! Nếu bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một phần thưởng to lớn!