back to home dude

Zombotron 2

Zombotron 2

về Zombotron 2

hãy đi qua những cấp độ khác nhau đầy rẫy những con ma và quái vật. Bảo vệ chính bạn chống đối lại kẻ thù bằng cách bắn vào chúng với khẩu súng hoặc lợi dụng môi trường xung quanh. Sống còn, và ghi nhiều chiến tích!