back to home dude

Zombotron

Zombotron

về Zombotron

Tiêu diệt những con ma này thật nhanh! Trong lúc đó, bạn cũng cần thu nhặt những đồng tiền