back to home dude

Zombo Buster Rising

Zombo Buster Rising

Về Zombo Buster Rising

Tại Medan, thành phố của Bóng Tối, một loại vi rút đã lây lan nhanh chóng và giờ đây loài người đang biến thành thây ma. Đôi chống thây ma, Zombo Busters, lại phải ra tay lần nữa! Bạn đã biết công việc của mình rồi chứ? Loại bỏ tất cả lũ thây ma! Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không giết nhầm bất kỳ người nào còn sống sót. Bạn sẽ được thưởng nếu họ trở về được căn cứ ao toàn!