back to home dude

Zomblower

Zomblower

về Zomblower

Những xác chết biết đi đang tiến đến gần. Hãy nhặt lấy những viên đạn và đuổi biến những xác chết này đi. Bạn có thể tiêu hủy tất cả những xác chết biết đi này trong 40 cấp độ đầy thách thức không?