back to home dude

Zombies Throw

Zombies Throw

về Zombies Throw

Nhắm đúng và ném những con ma vào mũi nhọn. Bằng cách này khi những ngọn đèn biến mất, bạn có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp.