back to home dude

Zombiecraft

Zombiecraft

về Zombiecraft

Thế giới Minecraft đã bị tấn công bởi hàng trăm thây ma! Hãy chọn một nhân vật và chống lại kẻ thù, và hãy đảm bảo rằng bạn sẽ sống sót lâu nhất có thể!