back to home dude

Zombie Warrior Man

Zombie Warrior Man

về Zombie Warrior Man

hãy đi đến bệnh viện trong trò chơi kinh dị này! sử dụng lưỡi cưa, súng và rìu để giết chết những người ngoài cuộc.