back to home dude

Zombie Tormentor

Zombie Tormentor

về Zombie Tormentor

Những con ma này đã chết, thế thì sao chúng ta lại không cắt chúng ra thành từng mảnh nhỏ cho vui nào? sử dụng chuột vi tính của bạn để bẻ khóa từng cái một sao cho con ma của bạn đâm vào những quả cầu gai trước khi bạn hoàn thành việc phá hủy hoàn toàn.